Tarieven en vergoeding

De praktijk biedt gecontracteerde zorg. Er zijn contracten afgesloten met onderstaande zorgverzekeraars en bijbehorende labels (tip: bel je verzekeraar bij twijfel):
Achmea Zilveren Kruis, VGZ, DSW, CZ, ASR, Menzis, Eno, OMW & Zorg en Zekerheid, ONVZ, CaresQ. 

Met verwijsbrief

De Nederlandse huisarts is het eerste aanspreekpunt voor patiënten met psychische problemen. Patiënten kunnen door hun huisarts worden doorverwezen naar een psycholoog als zij een mogelijke indicatie hebben voor psychologische zorg.

De huisarts beoordeelt of jouw psychische problemen vallen binnen het kader van de DSM-5 classificatie. Dit is een voorlopige inschatting. De psycholoog bevestigt deze inschatting en stelt een officiële diagnose met DSM-5 classificatie vast.

De praktijk werkt gecontracteerd met alle zorgverzekeraars. De prestatiefactuur wordt rechtstreeks naar je zorgverzekeraar gestuurd. De verzekeraar brengt het eigen risico (385 euro in 2022) bij je in rekening. Let op: met de invoering van het Zorgprestatiemodel betaal je elk jaar opnieuw je eigen risico.

De tarieven die verzekeraars in rekening brengen zijn een percentage van de wettelijk vastgestelde maximumtarieven van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Zonder verwijsbrief

Niet alle psychische behandelingen worden vergoed door zorgverzekeraars. Van onverzekerde zorg is sprake als er wel een diagnose is gesteld, maar deze niet wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Zo worden behandelingen niet meer vergoed bij een diagnose van een aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblemen en seksuele disfuncties.

Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten door de behandelaar in rekening worden gebracht bij de cliënt via een zogenaamd overig zorgproduct (OZP). Hiervoor geldt een wettelijk maximumtarief per consult van 60 minuten van € 117,33 per zitting.

Je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig om voor behandeling van deze problemen naar Beautiful Minds te komen. Je kunt rechtstreeks contact met ons opnemen. In dit geval betaal je de rekening zelf.

NZA tarieven 2022

Diagnostiek

5 minuten € 35,56
15 minuten € 61,31
30 minuten € 101,78 
45 minuten € 142,31
60 minuten € 163,37 
75 minuten € 199,03
90 minuten € 244,07

Behandeling 

5 minuten € 27,91
15 minuten € 49,89
30 minuten € 85,16
45 minuten € 120,99
60 minuten € 143,71 
75 minuten € 176,88 
90 minuten € 216,11 

Intercollegiaal overleg 

Kort € 21,79
Lang € 66,43 

Voor meer informatie over tarieven en vergoeding zie de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) 

Afspraak afzeggen of wijzigen?

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een afspraak door is gegaan. Bij verhindering dien je jezelf minimaal 48 uur van te voren af te bellen of te mailen bij onbereikbaarheid.

Wanneer je te laat afmeldt of je verschijnt niet op je afspraak wordt er 90 euro in rekening gebracht. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekering.

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Klik voor patientfolder.

Er is vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Je behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die je gekregen hebt.