Probleemgebieden

Psychologenpraktijk Beautiful Minds biedt behandeling bij onderstaande probleemgebieden:

Angststoornissen

Angststoornissen zoals paniek, trauma, gegeneraliseerde angst (overmatig piekeren), obsessieve compulsieve stoornis (dwang), sociale fobie en specifieke fobieën.

Depressies

Een depressie is een aanhoudend gevoel van somberheid, wanhoop en hopeloosheid dat kan worden uitgelokt door veel verschillende factoren. Je kunt jezelf verdrietig, leeg, afgevlakt, onzeker, angstig, geïrriteerd of vermoeid voelen, of je belangstelling verliezen voor activiteiten die je vroeger leuk vond.  Je levenslust- en plezier kan afnemen en er kan minder of meer behoefte zijn aan slaap en eten. Het is tijdens een depressie moeilijk om uit bed te komen. Je hebt vaak opstartproblemen in de ochtend. Er zijn verschillende soorten depressies, zoals: chronische depressie, recidiverende depressie, winterdepressie, manische depressie, reactieve depressie, postpartum depressie.

Impulscontrolestoornissen

Impulscontrolestoornissen zoals dwang, kleptomanie, pyromanie en trichotillomanie.

Negatief zelfbeeld en lichte persoonlijkheidsstoornissen

Als sprake is van een negatief zelfbeeld, laag zelfvertrouwen, onzekerheden, vertrouwensproblemen, identiteitsproblemen, disfunctionele opvattingen over jezelf en de ander en disfunctioneel gedrag die belemmeren in het dagelijks functioneren.

Somatische symptoomstoornis en verwante stoornissen

Somatische symptoomstoornis en verwante stoornissen waaronder somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) en ziekteangststoornis. Bij SOLK betreft het lichamelijke klachten die langer dan een paar weken duren en waarbij geen lichamelijke of medische oorzaak voor aangewezen kan worden.

Ziekteangststoornis -voorheen hypochondrie- valt ook onder de sectie somatische symptoomstoornis en verwante stoornissen. Het betreft een overmatige geneigdheid tot bezorgdheid om een ernstige ziekte of aandoening te hebben.  Ook relatief onschuldige symptomen kunnen worden geïnterpreteerd als ernstige ziekte en er kan als zodanig worden gehandeld: frequente doktersbezoeken, voortdurende fysieke alertheid, lichaam controleren, zoeken op internet.

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

Er is mogelijkheid voor diagnostiek en behandeling bij ADHD en ADD. Zonder behandeling is er geen vergoeding voor diagnostiek mogelijk vanuit de zorgverzekeraar.