Praktijkregels

Bereikbaarheid

De praktijk heeft geen secretariaat. Met die reden is er geen telefonische bereikbaarheid en werkt de praktijk alleen op afspraak. Met vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier. Zie contactgegevens op de website voor de actuele werkdagen en eventuele sluitingsdata. Belangrijk: geen gevoelige/persoonlijke informatie delen over de mail of via SMS i.v.m. de privacywet. 

Annuleringsbeleid

Afspraken kunnen kosteloos tot 48 uur vooraf geannuleerd worden via het contactformulier, met vermelding van: achternaam, geboortedatum en telefoonnummer. De zorgverzekeraar betaalt geen consulten die te laat of niet worden nagekomen. Als de afspraak te laat is geannuleerd of je bent niet geweest wordt er € 100,- bij je in rekening gebracht. De praktijk gaat hier strikt mee om. Bij uitblijvende betaling wordt een incassobureau ingeschakeld. Zodra u een intake-afspraak heeft gemaakt, gaat u akkoord met deze praktijkregeling. Bij een openstaande rekening kan er geen vervolgafspraak gemaakt worden.

Dossier opvragen

Psychologenpraktijk Beautiful  Minds is eigenaar van de gegevensdrager waarop het dossier wordt vastgelegd. Het cliëntendossier zelf mag niet door de cliënt worden meegenomen of aan hem of aan derden worden meegegeven. Hetzelfde geldt voor fysieke stukken die in het cliëntdossier zijn opgenomen of daartoe bestemd zijn. Cliënten hebben inzagerecht en kunnen – tegen betaling – een afschrift van (delen van) het dossier verkrijgen.

Privacy/informatie aan derden

Alle informatie die je hier verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van psychologen en is onderworpen aan de beroepscodes van de Nederlandse Vereniging van Psychologen (NIP). Privacyregels kunnen in de praktijk worden gecontroleerd. Dit betekent dat voor alle informatie die door derden wordt opgevraagd je toestemming nodig is. De behandelaar beslist of en hoe aan deze eis wordt voldaan. Derden die informatie kunnen opvragen zijn BIG-geregistreerde artsen of behandelaars en alleen met een getekende toestemmingsformulier van de desbetreffende client. 

Let op: er is géén informatieverstrekking mogelijk aan advocaten. Je draagt verantwoordelijk om tijdens het eerste contact duidelijk te zijn over een lopende of een te starten letselschadezaak of andere juridische procedure. Ook ten behoeve van de indicatiestelling is dit relevante informatie. Beautiful Minds kan een verwijzing afwijzen als er sprake is van een letselschadezaak en/of andere juridische belangen van de client die kunnen interfereren met de beoogde behandeluitkomst. Beautiful Minds kan geen dossier delen met advocaten. Je kan bij afsluiting van het dossier, een kopie van de afsluitbrief ontvangen. Deze kan op eigen risico en verantwoordelijkheid gebruikt worden door client. Dit is alleen mogelijk als je toestemming hebt gegeven voor informatieverstrekking aan je huisarts. 

Bij aanmelding wordt toestemming gevraagd om je huisarts en/of de verwijzer te informeren over de behandeling. Als je hier geen toestemming voor geeft, wordt dit in het dossier opgenomen.

Waarom een behandelend psycholoog geen verklaring afgeeft?

Van je behandelend psycholoog heb je gehoord dat hij/zij je geen verklaring afgeeft. Het betreft een verklaring waarmee een direct materieel of juridisch belang is gemoeid. Dat wil zeggen dat je de gevraagde verklaring wilt gebruiken in bijvoorbeeld een juridische procedure of wanneer je een aanvraag voor een bepaalde voorziening wilt doen. Met de weigering een dergelijke verklaring af te geven, handelt de psycholoog conform de regels die zijn opgesteld door zijn/haar beroepsvereniging: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). Het NIP en de LVVP hebben als standpunt dat een behandelend psycholoog geen verklaringen afgeeft over een eigen cliënt waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld vanwege materiële of juridische doeleinden. Lees hier meer over: LVVP uitleg en NIP uitleg

Eigen risico

Psychologenpraktijk Beautiful Minds biedt gecontracteerde zorg. Dit betekent dat de behandeling vergoed wordt, op het wettelijk eigen risico na. De praktijk werkt gecontracteerd met alle zorgverzekeraars. De prestatiefactuur wordt rechtstreeks naar je zorgverzekeraar gestuurd. De verzekeraar brengt het eigen risico (vanaf 385 euro in 2022) bij je in rekening. Let op: met de invoering van het Zorgprestatiemodel betaal je elk jaar opnieuw het eigen risico. Lees meer bij ‘Tarieven en vergoedingen’.

Een pre-intake valt onder de diagnostiekfase en wordt als zodanig gedeclareerd bij uw verzekeraar.

Langdurig uitgebleven contact

Wanneer je een maand na de laatste afspraak niet (meer) bereikbaar bent of niet op een afspraak verschijnt wordt het dossier gesloten. Het openstaande verzekeringsproduct wordt bij je zorgverzekeraar aangegeven en het dossier wordt gesloten.

Klachtenregeling

Als je ontevreden bent over de behandeling, de behandelaar of over andere aspecten van de praktijk, kun je contact opnemen met de behandelaar. Je kan ook mailen naar info@beautiful-minds.nl om een gesprek aan te vragen met de praktijkeigenaar. Als dit de situatie niet oplost, dan kan je contact opnemen met LVVP via www.lvvp.info.