Kwaliteit en regelgeving

Kwaliteitsbeleid

In de kwaliteitscriteria heeft de LVVP alle wet- en regelgeving opgenomen die gelden voor de vrijgevestigde ggz-praktijk. Daar valt onder: de beroepscode voor psychologen, de beroepscode voor psychotherapeuten, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens. De LVVP heeft kwaliteitscriteria voor vrijgevestigde GGZ-praktijken opgesteld. Als lid van de LVVP werk ik volgens de LVVP- kwaliteitscriteria.

Beroepsvereniging

Mw. drs C. Erden, GZ psycholoog en praktijkeigenaar staat als gekwalificeerd Gezondheidszorgpsycholoog en universitair opgeleid in het BIG register geregistreerd onder nummer: 29924116425. Er is een lidmaatschap bij het LVVP en VVAA. De kwaliteitscriteria van het LVVP zijn van toepassing. Alle leden van de LVVP zijn BIG-geregistreerd en moeten zich periodiek herregistreren.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen  Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Bekijk hier het Kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Beautiful Minds

Privacybeleid

Download hier het privacybeleid van Psychologenpraktijk Beautiful Minds.

Klachten

Als je klachten hebt over je behandelaar of over andere aspecten van de praktijk, dan kun je hiervoor in gesprek met je behandelaar. Indien dat niet kan of je komt er samen niet uit, kun je contact opnemen met de LVVP, tel. 030 – 2364338 of via www.lvvp.info.

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid van de praktijkeigenaar zal de praktijkwaarnemer gepubliceerd worden op de website onder Nieuws.