Informatie voor verwijzers

Psychologenpraktijk Beautiful Minds is werkzaam binnen de Basis GGZ en biedt kortdurende- en klachtgerichte behandelingen aan volwassenen vanaf 18 jaar. Patiënten kunnen worden verwezen via Zorgdomein. Schriftelijke verwijzingen worden niet in behandeling genomen.

De verwijzing dient minimaal aan onderstaande criteria te voldoen:

  • datum verwijzing
  • naam, adres, functie en AGB- code van verwijzer
  • handtekening en/of stempel van de verwijzer
  • naam verwijzende praktijk
  • naam, adres, geboortedatum, BSN, naam zorgverzekeraar en polisnummer van de patiënt
  • vermelding (vermoeden) van psychische stoornis conform DSM- 5 classificatie
  • gerichte verwijzing naar Generalistische Basis GGZ

 

Exclusiecriteria:

De verwijzer dient een zorgvuldige inschatting te maken.
Patiënten met het vermoeden van onderstaande ziektebeelden kunnen niet bij Psychologenpraktijk Beautiful Minds worden behandeld. Gaarne verwijzen met aandacht voor onderstaande exclusiecriteria.

– overbrugging van de wachttijd voor SGGZ
– complexe problematiek (meerdere diagnosen, duur en ernst)
– suïcidegedrag, verhoogde risico suïcidaliteit
– complex/meervoudig trauma
– verslaving
– seksuele stoornissen
– eetstoornissen, ernstige persoonlijkheidsproblematiek en/of ernstige verstandelijke beperking
– psychotische klachten
– ernstige uitval en/of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren en ernstige isolering (indicatie IHT of FACT team)
– bij sprake van zorgambivalentie/zorgweigering/zorgmijding (indicatie FACT team)
– forensische- en justitiële kaders, zoals detentie en criminaliteit (indicatie Fivoor)
– bij reële levensbedreiging/onveilige leefsituatie, eerwraak, loverboy problematiek (Fier, Veilig Thuis, Politie)
– agressie regulatie: oppositioneel, opstandig en/of agressief gedrag (indicatie de Waag)
– behandeling is juridisch opgelegd