De praktijk is in de mei vakantie gesloten: 1 mei 2023 tot 8 mei 2023

Met niet urgente vragen kunt u het contactformulier invullen. Contactformulieren en e-mails worden beantwoordt na 09-05-2023.

Bij spoedgevallen belt u met de huisarts, buiten kantoortijden belt u met de HAP.

Bij acute levensbedreigende situaties/crisis belt u met 112

Bij suïcidale klachten die niet acuut zijn, bijvoorbeeld zelfmoordgedachten zonder plannen: www.113.nl of bel (kan ook anoniem) met 0800-0113

Nieuwe aanmeldingen worden weer opgepakt vanaf de mei vakantie.

Let op: de toegangstijd van nieuwe verwijzingen is met ingang van april 2023: 60 dagen. Neem contact op met je huisarts of verzekeraar voor wachtlijstbemiddeling als deze wachttijd te lang is.