Beroepsvereniging

Er is een lidmaatschap bij het LVVP, NIP en VVAA.

Mw. drs C. Erden, GZ psycholoog en praktijkeigenaar staat in het BIG register geregistreerd onder nummer: 29924116425.

De beroepscodes van het LVVP zijn van toepassing.