Behandelvormen

Psychologenpraktijk Beautiful Minds werkt met verschillende behandelvormen, waaronder EMDR, CGT, ACT, SFT en IPT. E-health is onderdeeld van een behandeltraject. Behandelingen kunnen deels of geheel online plaatsvinden via beeldbellen. Een behandelplan wordt altijd in goede onderlinge afstemming met jou opgesteld met behulp van Shared Decision Making 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een effectieve behandeling bij mensen die klachten blijven houden na een ingrijpende gebeurtenis, zoals bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bij een PTSS is sprake van emotioneel beladen herinneringen en beelden die bij blootstelling nog als zodanig vervelend en belemmerend worden ervaren, dat het beperkingen veroorzaakt in het dagelijks functioneren. EMDR is vaak eerste behandelkeuze bij het behandelen van herbelevingen, flashbacks, schrikreacties, nachtmerries a.g.v. een ingrijpende gebeurtenis.

EMDR wordt ook ingezet bij andere angststoornissen en fobieën en steeds vaker bij verschillende andere aandoeningen als onderdeel van een breder behandelplan. Denk aan chronische pijn, paniek, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en zelfbeeld.

EMDR combineert exposure met bilaterale stimulatie (bv. oogbewegingen, veranderende geluiden of andere zintuiglijke input). De theorie achter EMDR is dat snelle zijwaartse oogbewegingen een opgewekt potentieel in het visuele systeem van de hersenen veroorzaken dat het zenuwstelsel “reset”, vergelijkbaar met een computer die bevroren is geweest en daarna opnieuw is opgestart. Dit kan verklaren waarom sommige mensen zich rustiger voelen na het kijken naar een pingpongwedstrijd of het rijden in een snelle trein: De oogbewegingen werken in op het visuele systeem van de hersenen op een zodanige manier dat de angst vermindert.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) bestaat uit twee vormen van psychotherapie: cognitieve tehrapie en gedragstherapie. CGT is volgens wetenschappelijk onderzoek de meest onderozchte en effectieve behandelvorm.

Het doel bij CGT is om denk- en gedragspatronen te herkennen en veranderen door niet-helpende of negatieve gedachten te leren identificeren en deze te vervangen door meer helpende en realistischere gedachten. CGT leert patiënten ook hoe ze beter met hun emoties kunnen omgaan door de triggers te identificeren die bepaalde stemmingen of gedragingen veroorzaken en deze te veranderen zodat ze hun leven niet langer negatief beïnvloeden. Je leert anders tegen moeilijke situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. CGT gaat ervanuit dat gedachten en gedrag psychische klachten kunnen veroorzaken en in stand kunnen houden.

CGT is breed toepasbaar, maar met name zeer effectief bij de behandeling van angststoornissen, depressieve stoornissen, stemmingsstoornissen en eetstoornissen.

Acceptance and Commitment Therapie (ACT)

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie die zich richt op acceptatie en commitment. Het werd ontwikkeld door gedragstherapeut Steven Hayes in de jaren 1970. Het blijkt nuttig te zijn bij de behandeling van depressie, middelenmisbruik en eetstoornissen. ACT helpt mensen hun gedachten en gevoelens zonder oordeel te accepteren, terwijl ze zich ook verbinden aan acties die hen zullen leiden naar een meer bevredigend leven.

ACT leert mensen hoe ze hun eigen gedachten en gevoelens kunnen accepteren en verdragen, zelfs als die negatief of pijnlijk zijn. De therapeut helpt de patiënt irrationele en/of disfunctionele overtuigingen te identificeren die hem of haar angst bezorgen en werkt vervolgens samen om deze overtuigingen te veranderen in meer realistische en functionele overtuigingen met behulp van cognitieve herstructureringstechnieken.

Schema Focused Therapy (SFT)

Schema Gefocuste Therapie (SFT) is ontwikkeld door psycholoog Jeffrey Young in de jaren ’80 en heeft bewezen effectief te zijn bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. SFT helpt mensen ongepaste overtuigingen en gedragingen te identificeren die problemen in hun leven kunnen veroorzaken, zoals zich ontoereikend of niet geliefd voelen. Vervolgens wordt gewerkt aan het vervangen van deze overtuigingen door gezondere overtuigingen.

SFT is gebaseerd op het idee dat onze emoties worden beïnvloed door onze gedachten over onszelf en anderen. Deze gedachten worden schema’s genoemd. Schema’s zijn onbewuste diepliggende overtuigingen over onszelf , de ander en de wereld om ons heen die een sterke emotionele invloed op ons hebben. Als je bijvoorbeeld een hele kritische en strenge ouder had, kun je een onbewuste overtuiging ontwikkelen dat je niet goed genoeg bent, ook al was dat niet per se de realiteit.

Het doel van SFT is om mensen te helpen nieuwe manieren te vinden om over zichzelf, anderen en de wereld te denken, zodat ze hun emotioneel welzijn kunnen verbeteren.

Interpersoonlijke therapie (IPT)

Interpersoonlijke therapie (IPT) is een evidence-based behandeling voor depressie die voor het eerst werd ontwikkeld in het National Institute of Mental Health in de jaren 1960. Het is sindsdien bewezen effectief te zijn voor de behandeling van milde tot matige gevallen van depressie gedurende korte perioden (meestal 12 weken). IPT richt zich op het oplossen van interpersoonlijke conflicten of vergroten van de interpersoonlijke coping en weerbaarheid als een manier om de stemming te verbeteren.

IPT wordt ervaren als laagdrempelige therapievorm bij reactieve depressies en er is veel ruimte voor het uiten en doorvoelen van emoties. Het is ook een goede keuze als je symptomen hebt die niet typisch met depressie worden geassocieerd, zoals angst, nieuwe rol in het leven (zoals alleenstaand ouderschap, postpartum), relatieproblemen of rouw over een verlies.

E-Health en online therapie

E-Health is een onmisbaar onderdeel van de behandeling binnen Psychologenpraktijk Beautiful Minds. Er wordt binnen de praktijk altijd gebruik gemaakt van blended care: een combinatie van face-to-face behandeling met E-health via het e-health platform Therapieland. Het gaat om online vragenlijsten, e-monitoring, psycho-educatie, zelfhulpmodules, e-bellen, beveiligd e-mailcontact en online behandelprogramma’s.

Afhankelijk van je hulpvraag en wensen kan online therapie deels of geheel geïntegreerd worden in je behandeltraject met o.a. beeldbellen via het beveiligd platform van Therapieland. De mogelijkheden zijn bespreekbaar tijdens de intakefase.