Behandelaanbod

Psychologenpraktijk Beautiful Minds is werkzaam binnen de Generalistische Basis GGZ. De behandeling is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht, voor meer autonomie en regie over het eigen herstel. Er wordt gewerkt vanuit de GGZ-standaarden: standaarden, modules en richtlijnen binnen de GGZ. De GGZ standaardan beschrijven interventies bij specifieke klachten en stoornissen die wetenschappelijk erkend zijn en effectief zijn gebleken. In de kwaliteitsstandaarden staan algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Ze bieden een goede en verantwoorde basis voor gezamenlijke besluitvormingm en goede zorg. Meer hierover kun je lezen via: GGZ standaarden

Behandelvormen

Probleemgebieden